پرش لینک ها

ساختمان اداری مرکزی شرکت پاک چوب

مشاهده همه پروژه ها

مساحت پروژه : 9,200 مترمربع
موقعیت پروژه : ایران – شوش
کارفرما پروژه : شرکت کشت و صنعت تخته فشرده پاک چوب
پیمانکار: شرکت یادمان انرژی
موضوع پیمان: قرارداد خدمات طراحي تاسيسات الكتريكال و مكانيكال ساختمان اداري مركزي
شروع قرارداد: 06/06/1402
اتمام قرارداد: در حال انجام

پروژه های مرتبط