پرش لینک ها

ساختمان اداری تجاری Ara City Complex ارمنستان

مشاهده همه پروژه ها

مساحت پروژه : 45,000 مترمربع
موقعیت پروژه : ارمنستان – ایروان
کارفرما پروژه : Ara Group
کارفرما: شرکت تهویه گستر
پیمانکار: شرکت یادمان انرژی
موضوع پیمان: قرارداد خدمات طراحی تاسیسات الکتریکال، جریان ضعیف و ‏BMS‏ ساختمان های تجاری اداری پروژه ‏ARA City ‎Multifunctional Complex‏ واقع در کشور ارمنستان
شروع قرارداد: 24/06/1402
اتمام قرارداد: در حال انجام

پروژه های مرتبط