پرش لینک ها

بیمارستان Maternity کویت

مشاهده همه پروژه ها

مساحت: 357,337m2

کمپ بیمارستانی شامل ساختمان های:

ANNEX , CAR PARKING , BRIDGES , CENTRAL UTILITY PLANT

LANDSCAPES , MAIN HOSPITAL

کارفرما پروژه: State of Kuwait-Ministry of Public Works

کارفرما: Pace , Architecture Engineering + Planning

مشاور کارفرما: SSH International

مدیر پیمان : Impresa Pizzarotti

پیمان‌کار: Archi-comp

پیمان‌کار: شرکت یادمان انرژی

موضوع پیمان: خدمات کارشناسی مهندسی،مدلسازی و آپدیت نقشه های شاپ کارگاهی به نقشه های ازبیلت و  تهیه‌ی مدل کامل   BIM با LOD500  تحت نرم افزار Revit 2021  برای کلیه اطلاعات و زیر سیستم های سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات الکتریکی، سیستم های جریان ضعیف و  BASپروژه بیمارستانKuwait New Maternity

شروع قرارداد: 1401/08/01

اتمام قرارداد: در حال اجرا

چالش اصلی این پروژه ایجاد هویت برند ، تجارب دیجیتالی و مواد چاپی است که به وضوح اهداف بازاریابی را محقق می کند و خارق العاده به نظر می رسد. زیبایی و عملکرد فنی

پروژه های مرتبط