پرش لینک ها

پروژه ایران مال

مشاهده همه پروژه ها

کارفرما پروژه: شرکت البرزتات
مشاور کارفرما پروژه: شرکت آمودراه
کارفرما: شرکت کیسون
پیمانکار: شرکت یادمان انرژی
موضوع پیمان: خدمات مشاوره و نظارت عالیه بر طراحی، تامین، اجرا و یکپارچه‌سازی سیستم‌های جریان ضعیف پروژه بازار ایران

شروع قرارداد: ۰۱/۰۴/۱۳۹۸

اتمام قرارداد: ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

چالش اصلی این پروژه ایجاد هویت برند ، تجارب دیجیتالی و مواد چاپی است که به وضوح اهداف بازاریابی را محقق می کند و خارق العاده به نظر می رسد. زیبایی و عملکرد فنی

پروژه های مرتبط