پرش لینک ها

همه چیز را

کاروسل کنید.

آیا طرفدار کاروسل هستید؟ ما شما را تحت پوشش قرار دادیم هاب تعداد زیادی المان شامل عناصر مدرن و سنتی را به کار می گیرد تا شما ایده های خود را با یک ویرایشگر زنده، پیاده سازی کنید. وب سایت خود را بدون نیاز به کدنویسی ایجاد، ویرایش و سفارشی کنید و تغییرات را فوراً مشاهده کنید.

حلقه کاروسل

کشش به پهلو

آیتم های کاروسل را متحرک کنید

طرفین را محو کنید

کاروسل متصل

6 فلش ناوبری از پیش ساخته شده

یا از آیکون های سفارشی استفاده کنید

اشکال ، اندازه ها و پر کردن ناوبری

موقعیت یابی

استایل نقطه ها

تراز بندی نقطه ها

جهت گیری نقطه ها

شاخص اعداد