پرش لینک ها

مشاوره، طراحی و مهندسی سیستم های جریان ضعیف

امروزه در کلیه اماکن صنعتی، تجاری، مسکونی، اداری، هتل ها و… جهت نظارت بر محیط فیزیکی، صرفه جویی کلی در مصرف نیروی انسانی، سهولت بهره برداری ، مدیریت از راه دور، امنیت دارایی (مثل محوطه های محصور، محل توقف خودروها) حفظ ایمنی، نظارت بر دسترسی (مثل ضبط ورود و خروج)، شناسایی سریع مشکلات، نظارت بر رخداد (مثل ورود غیرمجاز، آتشسوزی، اعلام اشکال فنی) پیشگیری از وقوع تخلف، کنترل تردد افراد، ایجاد ارتباط بهتر، افزایش بهره وری به علت نظارت بر کارکنان جـهت مدیـریت بهـتر برآیند کار، کاهش مسئولیت و پاسخگویی به علت ثبت رویدادها و ارتقاء امنیت اماکن ، بهینه سازی مصرف انرژی و … استفاده از سیستم های جریان ضعیف از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .
سیستم های جریان ضعیف با ولتاژی تا 50 V AC عموما با بهره گیری از تجهیزات لایه فیلد و ارتباط آن با اتاق کنترل و مانیتورینگ، از طریق زیر ساخت شبکه امکان بهره برداری و کنترل و پایش هر یک از سیتم ها را در هرلحظه از شبانه روز بر مبنای برنامه زمانی یا سناریوهای از پیش تعیین شده می دهند .
تیم فنی و مهندسی توانمند شرکت یادمان انرژی با توجه به مقیاس و نوع کاربری پروژه ها(مسکونی، تجاری، اداری و …)، کلیه خدمات مشاوره، طراحی و مهندسی سیستم های جریان ضعیف را متناسب با نیازهای بهره برداری آن ها و براساس استانداردهای معتبر بین المللی ارائه نموده و در کلیه مراحل طراحی پایه و تفصیلی در کنار شما خواهد بود.

طراحی پایه

در این مرحله کانسپت های طراحی به همراه مطالعات پایه در قالب گزارش های اولیه هر یک از سیستم ها ارائه خواهد شد. بررسی سیستم های قابل اجرا در پروژه با توجه به طرح معماری، امکان پذیری و هزینه هریک بررسی خواهد شد و در تهیه نقشه های فاز دوم مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

basic design
Special design

طراحی تفصیلی

در این مرحله کلیه مدارک تفصیلی پروژه شامل نقشه های کامل دوبعدی و سه بعدی (Revit) سیستم کنترل و سیستم های جریان ضعیف به همراه دفترچه های محاسبات مربوط به هر دیسیپلین به صورت فایل الکترونیکی به کارفرما تحویل می گردد.

Extra Low Voltage Systems

نظارت بر اجرا

پس از نهایی شدن طراحی ها و انتخاب پیمانکار جهت اجرای زیرسیستم ها، نقشه های شاپ و اجرایی براساس استانداردها و دیتیل های نصب برند، توسط پیمانکار تهیه می گردد و پس از اخذ تاییدیه فرآیند نظارت برا اجرای زیر ساخت، نصبیات و راه اندازی سیستم ها مطابق با چک لیست های اجرایی و مصوب پروژه می بایست به صورت صحیح انجام گیرد و در صورت مغایرت با چک لیست ها، پانچ های موجود توسط دستگاه نظارت به پیمانکار اعلام شده و پس از رفع پانچ لیست، سیستم آماده تحویل به بهره بردار نهایی پروژه می باشد.
تیم نظارت توانمند و مجرب شرکت یادمان انرژی در کلیه مراحل اجرای سیستم ها با بهره گیری از دانش خود و براساس دستورالعمل های نصب، تست و راه اندازی پروژه و رعایت کلیه ضوابط ایمنی کارگاه در کنار شما خواهد بود.