پرش لینک ها

مشاوره، طراحی و مهندسی تاسیسات الکتریکی

مشاوره، طراحی و مهندسی تاسیسات الکتریکی شامل برآورد برق مصرفی پروژه ، ارائه دفترچه محاسبات الکتریکی به همراه جداول بار مربوطه ، طراحی سیستم نیرو رسانی ( دیزل ژنراتور و پست های برق ) و تابلو های توزیع ( روشنایی نرمال ، اضطراری و بدون وقفه) شامل ارائه نقشه های تک خطی ، شاپ تابلوها ،‌ رایزر دیاگرام ها ،‌ محاسبات مربوط به ترانسفورماتورها ، سیستم اتصال زمین، برقگیر، محاسبات ارتینگ و تابلوهای بانک خازنی ، برآورد برق پشتیان، انتخاب سطوح جریانی، سیستم برق بدون وقفه، طراحی سیستم روشنایی و انواع نورپردازی ها می باشد.
تیم فنی و مهندسی توانمند شرکت یادمان انرژی با توجه به مقیاس و نوع کاربری پروژه ها(مسکونی، تجاری، اداری و …)، کلیه خدمات مشاوره، طراحی و مهندسی تاسیسات الکتریکی را متناسب با نیازهای بهره برداری آن ها و براساس استانداردهای معتبر بین المللی ارائه نموده و در کلیه مراحل طراحی پایه و تفصیلی در کنار شما خواهد بود.

طراحی پایه

در این مرحله کانسپت های طراحی به همراه مطالعات پایه در قالب گزارش های اولیه هر یک از سیستم ها ارائه خواهد شد. بررسی سیستم های قابل اجرا در پروژه با توجه به طرح معماری ، امکان پذیری و هزینه هریک بررسی خواهد شد و در تهیه نقشه های فاز دوم مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

basic design
Special design

طراحی تفصیلی

در این مرحله کلیه مدارک تفصیلی پروژه شامل نقشه های کامل دوبعدی و سه بعدی (Revit) تاسیسات الکتریکی به همراه دفترچه های محاسبات مربوط به هر دیسیپلین به صورت فایل الکترونیکی به کارفرما تحویل می گردد.

Electrical Facilities

نظارت بر اجرا

پس از نهایی شدن طراحی ها و انتخاب پیمانکار جهت اجرای زیرسیستم ها، نقشه های شاپ و اجرایی براساس استانداردها و دیتیل های نصب برند، توسط پیمانکار تهیه می گردد و پس از اخذ تاییدیه فرآیند نظارت برا اجرای زیر ساخت، نصبیات و راه اندازی سیستم ها مطابق با چک لیست های اجرایی و مصوب پروژه می بایست به صورت صحیح انجام گیرد و در صورت مغایرت با چک لیست ها، پانچ های موجود توسط دستگاه نظارت به پیمانکار اعلام شده و پس از رفع پانچ لیست، سیستم آماده تحویل به بهره بردار نهایی پروژه می باشد.
تیم نظارت توانمند و مجرب شرکت یادمان انرژی در کلیه مراحل اجرای سیستم ها با بهره گیری از دانش خود و براساس دستورالعمل های نصب، تست و راه اندازی پروژه و رعایت کلیه ضوابط ایمنی کارگاه در کنار شما خواهد بود.